Ejendommen har tidligere været anvendt til affaldshåndtering og genbrugsplads

Bobølmarkvej 8

6683 Føvling

Kontakt

Sagsnummer:639S0931

Mægler:Torben Christensen

Mægler telefon:23 34 26 61

Areal og økonomi

Etage areal: 2.180 m²

Sekundært areal: 60 m²

Grund areal: 19.700 m²

Pris: 1.500.000 kr.

Årlig driftsudgifter: 60.451 kr.

Udgifter pr m²: 28 kr.

Gå til Mægler

Del:

Andet

Her sælges erhvervsejendom hvor bygningerne har været anvendt til affaldshåndtering og genbrugsplads i Føvling.
Ejendommen består af 2 selvstændige og fritliggende bygninger, beliggende på en ca. 19.700 m² stor grund. Kontorbygningen er opført i 1981 og væsentligt til- og ombygget i 2001. Bygningen er opført som vinkelbygning i røde facadesten. På den nyere del er taget et saddeltag med tagpap med lister, på den ældre del er taget dels med tagpap og med profilerede stålplader (Decratag) . Vinduespartierne er dels termoruder i træ/alu-rammer og i trærammer. Tagrender og inddækninger i zink. Kontorbygningen er delvis i 2 etager, hvor 1. salen indeholder fælles kantine med køkkenelementer, hvidevare m.v. Der er tillige trapperum med adgang til kantinen fra badefaciliteterne i stueplan. 1. sal indeholder endvidere trapperum og stort mødelokale. I stueplan er der i tilbygningen fra 2001 indrettet med indgangsparti, receptionsområde, 3 større kontorer samt 10 cellekontorer, centret omkring en fælles gang med loft til kip. Endvidere stort handicapvenligt badeværelse med brus. Fra receptionen adgang til trapperum med opgang til 1. sal, rengøringsrum samt adgang til det oprindelige kontorafsnit bestående af stort kontor, mindre kontor, kopirum, 2 x toiletter samt ekstra kontor. I bygningen forefindes endvidere med egen indgang ejendommens omklædnings- og badefaciliteter. Her er indrettet separat rum (Mulighed for indretning til omkældning for kvinder). Stort omklædningsrum for mænd med 2 separate toiletter og 3 bruserum. Fra omklædningsfaciliteterne separat trapperum til kantinen på 1. sal. Den anden bygning har været benyttet til affaldshåndtering og sortering. Ejendommen, der er uisoleret, er opført i en stålkonstruktion, hvor bund og væggene i ca. 2 - 3 meter højde er i støbt beton og den restende del beklædt med stålprofilplader. Taget er med stålprofilplader. Sorteringsområdet er opdelt i et mindre rum og et stort rum med en frihøjde på ca. 8 meter. Der er adgang til 2 haller via enten døre eller via i alt 4 store porte med en frihøjde på ca. 6,5 meter og en bredde på ca. 4,5 meter. I ejendommen forefindes desuden stort værkstedsafsnit med en god frihøjde med 2 porte med en frihøjde 4,8 meter og en bredde på ca. 4 meter. Desuden fyrrum tillige med port adgang. Der er bag hallerne adgang til stort opbevaringsrum. Herudover er der ved værkstedsdelen et isoleret og opvarmet område indeholdende mindre kontor, frokoststue med køkkenelementer, bad og toilet samt opbevaringsrum til kemikalier.
Den ca. 19.700 m² store grund er på flere sider af kontorbygningen udlagt til parkeringsareal. Ved hovedindgangen er det med belægningssten, ud mod vejen er det grusbelagt og arealet mellem kontorbygningen og lagerbygningen er asfalteret. De udendørs arealer omkring lagerbygningen er alle asfalteret og der er god plads til både oplag og manøvre. Bag lagerbygningen er der endvidere et overdækket areal. Det øvrige grundstykke er udlagt med beplantning og græs. På grundstykket forefindes endvidere tidligere genbrugsplads med plads til container m.v. Endvidere er der på ejendommens forplads en større vægt til vejning af lastbiler.
En ændret anvendelse af ejendommen vil kræve en zonetilladelse efter Planlovens § 35 og bero på en konkret vurdering. Dog vil bygningerne ikke kunne godkendes til butiksformål. Sælger har hos Vejen Kommune undersøgt muligheden for ombygning af eksisterende kontorlokaler til boligformål for en familie. Det er opfattelsen hos Vejen Kommunes Teknik & Miljø, at efter en forudgående positiv naboorientering, vil man være indstillet på at give zonetilladelse hertil. Det skal dog bemærkes, at en zonetilladelse skal kundgøres overfor visse klageberettigede organisationer og offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Køber er ligeledes bekendt med og skal respektere, at sælger (Deponiselskabet) har en gasmotor stående på nærværende ejendom. Handlen omfatter således ikke denne gasmotor. Sælger har indgået en aftale med et andet selskab omkring driften af gasmotoren. Der er pt. indgået en aftale frem til og med 2023, med mulighed for forlængelse. Der vil i forbindelse med handlen blive lyst en deklaration på nærværende ejendom, som skal regulerer adgangsforhold (Vejret) til gasmotoren for servicering, drift og påfyldning af diesel m.v. Køber skal ligeledes acceptere, at der på nærværende ejendom vil blive opsat en bimåler for strøm til gasmotoren.

Køberen vil samtidigt vederlagsfrit få mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra gasmotoren, som en alternativ varmeforsyning på ejendommen. Gasmotoren vil ikke køre hele tiden og køber skal selv stå for enhver omkostning, der vil være forbundet med at udnytte overskudsvarmen. Det kan oplyses, at der tidligere har været sammenhæng mellem den på ejendommen værende oliefyr og overskudsvarmen fra gasmotoren. Denne installation er defekt og det er således op til køberen at bekoste genetableringen.

Lignende ejendomme